Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
Raabbiirraa Oromiyaa

Breking_News : Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa angoo Gadi dhisuuf xalayaa maalif galfaatanii?

October 7 2017 , Written by Raabbiirraa Oromiyaa

Abbaa Duulaa Gammadaa

Abbaa Duulaa Gammadaa

Breking_news : Obboo Abbaa Duulaa Gammadaa angoo Gadi dhisuuf xalayaa maalif galfaatanii?

Afa Yaa’iin Mana Marii Bakka Bu’oota Ummataa Itiyoophiyaa(FDRE), Hundeessaan Dh.D.U.O. fi Pirazidaantiin BMNO Duraanii Kabajamoo Obbo Abbaa Dulaa Gammadaa Feedhii isaaniitiin Angoo gadi lakkisuuf gaaffii isaanii Mootummaa Federaalaaf dhiyeessanii jiru.
Maalii akka Angoofi hojii isaan dhaabuf murteessan?

 1. Dhimma daangaa ilaalchisee tarkaanfii mootummaan Federaalaa fudhate kan nama saalfachiisuu ta’uu isaa
 2. Uummanni Oromoo ga’ee fayyadamummaa sadarkaa
  federaalaa irraa miidhamaa waan ta’eef.Dhimmi kun immoo akka sirraa’uuf gaaffiin yeroo adda addaatti dhiyaatus mootummaan Federalaa sirreessuuf qophii
  waan hin taaneef.
 3.  Sirna federaalaa keessatti haccuccan uummata oromoo
  irra ga’aa jiru waan hammaateef.
  Aangoo isaanii kabaja kan gad lakkisan murtee mataa isaaniitin ta’uu isaa fi gootummaa jaallee kanaa daran kan dabalu murtoo sirrii fi yeroo isaa eeggate ta’uun isaa haa hubatamu.  Gaggeessitinni Oromoo sadarkaa Federaalaa kanneen biroos bifuma walfakkaatuun kan ittu fufanu ta’a.
Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post