Overblog
Edit post Follow this blog Administration + Create my blog
Raabbiirraa Oromiyaa

Kan Bakakkaan Nu Godhee Moo Kan Bagaan Nama Nuu Godhee Dubbana?

May 9 2016 , Written by Raabbiirraa Oromiyaa Published on #Wal Haa Hubannuu !!!!

Kan Bakakkaan Godheera Isaa Baga Nama Nuu Godhe

Badi bakakkaan buusef namnii kamiyyuu isaa baga jedha.Gaafi gudda kan naati ta’ee midhamaa ilmaan oromoo xiqqa hanga guddaatti harka dinnan midhamaanif namni Oromoo ta’e dinnaaf dhigaa kennee dhimma koo miti jedhu jira. Namootni kuni midhama ilmaan namaatti kan gammadanifi dabarsaani dinnatti kennudhaan hangootti kan ce’aani dha. Maaloo namoonnii kun Eenyu akka taatan of gaafachu maalif dadhabdaani?
Gamaa birootin saboontoota fakkachuun maqaa Oromoon wal irra bitaafi gurguraa oltaan of gaafadha. Jaallatani jibbitaanis, ilmaan oromoo kan taatan dinna jalaa kan figdaanifi garaa jechaa kan dhamaatan hundumtuu dinni ilmaan oromoo ijaa tokkoon akka isiin hin dagaatina!
Dinnaanis midhamne ofif wal salphifne, Bilisummaa Dhabne hin dagatina!!!!!!!!.
Share this post
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post